Woensdag 21 oktober 2020 griepprik / pneumokokkenprik


I.v.m. de corona-maatregelen kunt u de griepprik of de pneumokokkenprik halen in de Linnaeusschool op woensdag 21 oktober 2020.
In de uitnodigingsbrief staat hoe laat u hoe verwacht wordt op 3e Oosterparkstraat 360 in de Linnaeusschool.

Let op:
Uw huisarts neemt maatregelen tegen het coronavirus. Het is daarom veilig om te komen.
U kunt meehelpen:

  • Blijf thuis en maak een nieuwe afspraak als u 1 of meer van deze klachten heeft: verkoudheid, keelpijn, niezen, hoesten, opeens moe, niet meer ruiken of proeven, koorts.
  • Houd 1,5 meter afstand van anderen.

Voor meer informatie:
www.rivm.nl//griepprik of www.thuisarts.nl/griep
www.rivm.nl/pneumokokken of www.thuisarts.nl/pneumokokken

Looproute van het Linnaeus Medisch Centrum naar de Linnaeusschool