Structurele zorgverlening

Het Linnaeus Medisch Centrum biedt structurele zorgverlening aan patiënten met diabetes mellitus (suikerziekte), hart- en vaatziekten of astma/COPD (longaandoeningen).

Diabetes mellitus
Het Linnaeus Medisch Centrum heeft een gespecialiseerd en gestructureerd programma voor begeleiding van patiënten met diabetes mellitus. Diabetes mellitus wordt ook suikerziekte genoemd.
Controles en begeleiding worden grotendeels gedaan door de Praktijk Ondersteuning Huisarts - Somatiek (POH-S). U kunt naar het POH-S spreekuur verwezen worden door de huisarts.
M.b.t. de structurele zorgverlening betreffende suikerziekte werkt de praktijk samen met de ROHA, het OLVG en diverse laboratoria. Tevens volgen alle praktijkmedewerkers geregeld nascholing op dit gebied.

Hart- en vaatziekten
Het Linnaeus Medisch Centrum heeft een gespecialiseerd en gestructureerd programma voor begeleiding van patiënten met hart- en vaatziekten of met een verhoogd risico hierop. Dit wordt ook Cardio Vasculair Risico Management (CVRM) genoemd.
Bij controles en begeleiding wordt onderscheid gemaakt tussen twee groepen patiënten, namelijk:

  • Mensen die een hart- en/of vaatziekte hebben doorgemaakt (hartinfarct, CVA) en bij wie het van groot belang is dat het risico op herhaling zo klein mogelijk blijft.
  • Mensen met een verhoogd risico op het ontwikkelen van hart- en/of vaataandoeningen bijvoorbeeld door een hoge bloeddruk, hoog cholesterol en/of roken.
    Door middel van adviezen en medicijnen dient dit risico zo klein mogelijk te blijven.

Voor alle begeleiding geldt dat voorlichting, inzicht en een gezonde leefstijl zeer belangrijk zijn.

Controles en begeleiding worden grotendeels gedaan door de Praktijk Ondersteuning Huisarts - Somatiek (POH-S). U kunt naar het POH-S spreekuur verwezen worden door de huisarts.

Astma/COPD
Het Linnaeus Medisch Centrum heeft een gespecialiseerd en gestructureerd programma voor begeleiding van patiënten met astma/COPD.
Jaarlijks worden patiënten uitgenodigd om te bespreken hoe het gaat en of de medicatie nog juist is. een keer in zoveel jaar afhankelijk van uw klachten wordt er een spirometrie gedaan.
Controles en begeleiding worden grotendeels gedaan door de Praktijk Ondersteuning Huisarts - Somatiek (POH-S). U kunt naar het POH-S spreekuur verwezen worden door de huisarts.