Bloedafname

Om meer inzicht te krijgen in de oorzaak van klachten, het verloop van een ziekte of het resultaat van een behandeling, kan het nodig zijn dat de huisarts uw bloed laat onderzoeken.
Hiervoor dient bloed bij u afgenomen te worden, ook bloedafname of bloedprikken genoemd.

Voor de afname van bloed voor onderzoek op aanvraag van de huisarts kunt u terecht bij de poliklinieken voor bloedafname van het OLVG en bij de diverse vestigingen van atalmedial.
Indien voor het onderzoek nodig is dat u nuchter bent dan staat dit op het aanvraagformulier vermeld.

Het afgenomen bloed wordt in een laboratorium onderzocht. De huisarts ontvangt de uitslag van het onderzoek.